Handelaarskenteken
Garageverzekering

Steeds meer garagebedrijven vinden ons als partner voor hun handelaarskenteken verzekering, groene plaat- en garageverzekering. Een garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ( AVB ) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering + aanvullende verzekeringen. Een handelaarskenteken verzekering of groene plaat verzekering is dus een onderdeel van een garageverzekering en kan verder worden uitgebreid tot een volwaardige garageverzekering.

De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen ( van het bedrijf of van klanten ), schade aan motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. U kunt tevens uw handelsvoorraad en inventaris verzekeren tegen diefstal of met een uitgebreidere dekking. Uw privé voertuigen meeverzekeren of een rechtsbijstand dekking behoort ook tot de mogelijkheden. Vult u a.u.b. het aanvraagformulier zo volledig als mogelijk in en stuur deze naar het ( e-mail ) adres wat op het formulier staat vermeld.

Aanvraagformulier garageverzekering

Aanvraagformulier garageverzekering

Brochure garageverzekering

Download de brochure garageverzekering

Verzekeringskaart garageverzekering

Bekijk de verzekeringskaart van dit product

Bel voor Service & Advies: Tel. 072-5092263 ma. | zat. 09:00 / 17:00


Dekkingsoverzicht van de garageverzekering:

G1 Aansprakelijkheid voor het motorrijtuig ( Rubriek G1 )
 
De dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen vergoedt schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van je garagebedrijf en van je klanten.

G2 Aansprakelijkheid voor het bedrijf ( Rubriek G2 ) 
De dekking Aansprakelijkheid voor bedrijven vergoedt de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan personen en zaken van derden. Dit betreft schade veroorzaakt door jou, je werknemers of je huisgenoten en familieleden ( tijdens werkzaamheden voor het garagebedrijf ).

G4 Schade aan motorrijtuigen van cliënten ( Rubriek G4 ) 
Deze dekking vergoedt schade die ontstaat aan het voertuig van je klant tijdens werkzaamheden in je bedrijf. Ongeacht of je de veroorzaker bent, je werknemers, je meewerkende huisgenoten of familieleden. Uiteraard is deze dekking alleen van toepassing als je motorrijtuigen van klanten repareert.

G5 Schade aan eigen motorrijtuigen inclusief handelsvoorraad ( Rubriek G5 ) 
Deze dekking dekt schade aan je eigen motorrijtuigen en handelsvoorraad, veroorzaakt door: jou, je vennoten,firmanten, bestuurders echtgenoten van de bovengenoemde personen, je werknemers, als je toestemming hebt  gegeven om het motorrijtuig te gebruiken, Je klanten, als je toestemming hebt gegeven om een proefrit te maken of een auto als vervangend vervoer hebt uitgeleend. Volledig casco is mogelijk als het motorrijtuig niet ouder is dan 72 maanden. Beperkt casco is mogelijk als het motorrijtuig ouder is dan 72 maanden, maar niet ouder is dan 120 maanden.

G6 Ongevallen ( Rubriek G6 ) 
Bij een Ongevallendekking zijn de kosten bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval gedekt. Wij verzekeren jou, je werknemers of de bestuurder en passagiers van een mororrijtuig dat tot je bedrijf behoort.

G7 Rechtsbijstand bedrijf / Particulier ( Rubriek G7 ) 
Deze dekking is modulair opgebouwd en afhankelijk van de gekozen dekkingen.

Premie garageverzekering: 
De premie is afhankelijk van de rubrieken die je kiest gebaseerd op het aantal aangemelde motorrijtuigen, het soort motorrijtuigen, de jaaromzet en het jaarloon. Ook zijn preventiemaatregelen die je hebt genomen van  invloed op de hoogte van de premie. Je meldt zelf je motorvoertuigen aan en af. Eenmaal per jaar verrekenen wij het aantal aangemelde motorrijtuigen. Afhankelijk van de hoogte van de premie die je aan het begin van het verzekeringsjaar betaalde, betalen wij premie terug of brengen wij extra premie in rekening. Eens in de drie jaar passen wij je premie aan op basis van de actuele omzet- en jaarloon-gegevens van je bedrijf. 

Eigen risico 
Voor de Cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten en Cascodekking voor eigen motorrijtuigen ( inclusief handelsvoorraad ) geldt een eigen risico van ieder € 3000,- per cascoschade. Raken meer eigen motorrijtuigen bij één gebeurtenis beschadigd, dan geldt voor Cascodekking voor eigen motorrijtuigen ( inclusief handelsvoorraad ) een eigen risico van max € 600,- per gebeurtenis. Wanneer wij je garage- of autobedrijf beoordelen, kunnen we besluiten dat er verhoging van deze eigen risico nodig is.

No-claimkorting 
Bij alle dekkingen ( behalve ongevallen en rechtsbijstand ) bieden wij een no-claimkorting van 30%. U krijgt deze korting vooraf, aan het begin van het verzekeringsjaar. Hebt u in de loop van het jaar schade? Dan betaalt u de no-claimkorting terug van de dekking waarop de schade is geweest.