Handelaarskenteken aanvragen
RDW 

Een handelaarskenteken is een kenteken voor autobedrijven om met voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, voertuigen die het bedrijf bewerkt of herstelt, of voertuigen die geen kenteken hebben, te rijden. Bijvoorbeeld voor het maken van een proefrit. Op handelaarskenteken.nl kunt u alleen de verzekering voor een handelaarskenteken afsluiten. Het aanvragen van de handelaarsplaten zelf, doet u bij de RDW.

Handelaarskenteken aanvragen bij de RDW

Wilt u gebruik maken van een handelaarskenteken, dan kunt u deze aanvragen bij de RDW. Dit kan als u beschikt over de RDW-erkenning 'bedrijfsvoorraad'. Wilt u een handelaarskenteken aanvragen? Bezoek dan de site van de RDW:

Klik hier naar de RDW site 

Soorten handelaarskentekenbewijzen:

Kostenindicatie aanvraag RDW handelaarskenteken:

- Aanvraag erkenning handelaarskentekenregeling / handelaarskentekenbewijs € 188,50
- Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning / bevoegdheid € 108,-
- Instandhoudingstarief erkenning handelaarskentekenregeling € 96,-
- Beveiliging online communicatie met de RDW € 19,50
- Premie handelaarskenteken verzekering € 66,70 per maand inclusief assurantiebelasting

Wie mag een handelaarskenteken gebruiken:

- Het handelaarskenteken mag alleen door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt.
- Als u met handelaarskentekenplaten rijdt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs/handelaarskentekencard bij u hebben.
- Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Dus niet voor uitleendoeleinden.
- U mag het handelaarskenteken alleen in Nederland gebruiken. Er zijn 3 landen waar het gebruik ook is toegestaan, maar met beperkingen: